Serviceavtal BRF

Slipp obehagliga överraskningar

Bostadsrättsföreningar kan med fördel dra nytta av vårt smarta serviceavtal. Det är framtaget för att säkra effektiv energiproduktion över en längre tid. Det innefattar bland annat löpande service och underhåll för att minska risken för avbrott och störningar.

Våra kunniga elektriker och servicetekniker hjälper er om problem uppstår och ser till att kontinuerligt säkerställa en trygg drift. Vi sköter all service och ser till att er anläggning fungerar på bästa möjliga sätt. Avtalet innebär att vi står för alla kostnader vid eventuella garantiärenden, håller daglig övervakning av din solcellsanläggning och utför regelbundna besiktningar.

Med ett serviceavtal för solceller för BRF från El av Sol AB får er bostadsrättsförening en stabil drift och ett tryggt ägande. Kontakta oss för mer information om våra serviceavtal!

Vad ingår i ett serviceavtal för BRF?

1

Driftövervakning

Vi övervakar dagligen er anläggning och larmar ansvarig person vid eventuella fel eller driftstopp.

2

Garantiärenden

Vid eventuella fel på utrustning eller installation hanterar vi detta, uppdaterar er om hur det fortlöper och bokar in ansvarig servicetekniker. Vid fall då hela anläggningen är nere eller en växelriktare inte fungerar hanterar vi detta omgående och är det paneler eller optimerare som har gått sönder åtgärdas det inom 4 till 6 veckor. Serviceprogrammet innebär att vi står för all arbetskostnad vid ärenden som gäller garanti och vid kontakter med leverantörer.

3

JOURSERVICE OCH RÅDGIVNING

Vi erbjuder fri rådgivning och stöd från vår serviceavdelning via telefon eller epost. Vi kommer även ut på platsbesök vid behov.

4

FÖRSÄKRING

Om anläggningen går sönder på grund av yttre faktorer, som exempelvis åsknedslag, bistår vi med analys och eventuella underlag inför era kontakter med försäkringsbolaget.

5

Besiktning av anläggningen

För nya anläggningar utförs den första besiktningen ett år efter idrifttagning. Därefter kommer vi ut vartannat år och gör en okulär besiktning och ett konditionstest av anläggningen. Ni får ett besiktningsprotokoll med förslag på eventuella åtgärder för en fortsatt väl fungerande anläggning.

Vad ingår i serviceavtalet?

1

Driftövervakning

Vi övervakar dagligen er anläggning och larmar vid eventuella fel eller driftstopp.

2

Garantiärenden

Om det uppstår ett fel på utrustning eller installation hanterar vi detta, informerar er och bokar in servicetekniker. Om hela anläggningen är nere eller en växelriktare inte fungerar hanterar vi detta snarast och är det paneler eller optimerare som har gått sönder åtgärdas det inom 4-6 veckor. Serviceprogrammet innebär att vi står för all arbetskostnad vid garantiärenden och kontakter med leverantörer.

3

Rådgivning och jourservice

Fri rådgivning och annat stöd från vår serviceavdelning finns att tillgå via telefon eller mejl. Vid behov kommer vi ut på platsbesök

4

Försäkringsärenden

Om anläggningen går sönder på grund av yttre faktorer, som åsknedslag, bistår vi med analys och eventuella underlag inför era kontakter med försäkringsbolaget.

5

Besiktning av anläggningen

För nya anläggningar utförs den första besiktningen ett år efter idrifttagning. Därefter kommer vi ut vartannat år och gör en okulär besiktning och ett konditionstest av anläggningen. Ni får ett besiktningsprotokoll med förslag på eventuella åtgärder för en fortsatt välfungerande anläggning.

Serviceavtal för solcellsanläggningar

    När du tecknat ett serviceavtal med oss kan du vara säker på att din anläggning är i bra kondition och att den producerar optimalt med energi.

    lär dig mer om solceller

    Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.