Vanliga frågor och svar

Passar mitt tak för solceller? Är vädret i Sverige tillräckligt bra? Det finns mycket frågor och funderingar om solenergi. Vi är experter och kan svara på det mesta. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Solens strålar innehåller energi. Solcellen tar upp energin genom smala metalltrådar i form av svag elström. Elströmmen från alla solceller leds till växelriktaren som omvandlar likströmmen som solcellerna producerar till växelström vilket vi har i det vanliga elnätet.

För de allra flesta är det lönsamt att installera en solcellsanläggning. Det som kan skilja är hur lång tid det tar innan solcellsanläggning har betalat sig själv genom minskade elkostnader.

Solceller behöver solinstrålning för att kunna generera el. I Sverige är det i genomsnitt ungefär 1000 timmar bra solinstrålning per år. Det är bara den tiden som ligger till grund för alla beräkningar om elproduktion och lönsamhet. På sommaren (även ofta under hösten och våren) så producerar du mer el än vad du förbrukar. Detta överskott säljer du till ett elbolag och du får då ett avdrag eller tillgodo på elräkningen. Dessa pengar kan du sedan använda för att köpa el under de mörkare vintermånaderna.

Priserna på materialet (solpanelerna framförallt) har de senaste åren sjunkit betydligt. Det tillsammans med de bidrag som fortfarande finns gör att de flesta lantbruk och fastighetsägare har en avbetalningstid på anläggningen på 7-12 år.

Vi säkerställer att du får en solcellsanläggning som är anpassade till dina förutsättningar. När vi beräknar kostnaden gör vi det på en fullt fungerande anläggning (nyckelfärdig) så att du inte ska drabbas av några tilläggskostnader eller annat oförutsett.

Det finns ett antal stödåtgärder för solenergi beroende på bland annat anläggningens storlek, installationens innehåll och var i landet du bor. Prata med en av våra säljare så kan de ge dig korrekt och aktuell information.

För att få ut 1000 kWh behöver du ungefär 6,5 kvm med solceller i söderläge. Den exakta mängden el som anläggningen kan producera beror på flera faktorer och i din offert kommer du att få en produktionskalkyl som visar vad anläggningen vi föreslår kommer att producera.

När du har installerat en solcellsanläggning tecknar du ett ”säljavtal” med det elbolag och då säljer du din överskottsel till elbolaget. I praktiken kommer dina grannar att använda den el du inte själv använder (elen tar alltid närmaste vägen) vilket är bra för elnätet och gör att du får en bonus i form av ”ersättning för nätnytta” av ditt elnätsbolag.

Om du ska bygga på taket och följa takets lutning samt att din fastighet inte är av kulturhistoriskt värde så krävs det normalt inte bygglov för en solcellsanläggning. För mer information kan du följa denna länk.

De flesta takbeklädnader, såsom plåt och tegeltak, passar utmärkt att installera solceller på. Vissa takbeklädnader, som eternit och aluminium, är svårare och dyrare att bygga på. Det är även viktigt att du tittar på kvalitén på befintligt tak, då solcellsanläggningen ska ligga på taket i minst 25 år. Det kan därför ibland vara lönsamt att byta tak innan du monterar solcellsanläggningen. Våra säljande experter hjälper dig gärna med kostnadsfria råd innan du tar ett slutgiltigt beslut om din investering.

Vi använder oss bara av solpaneler från det som kallas Tier one-leverantörer, alltså leverantörer som motsvarar de högst ställda kraven på solpanelstillverkare.

När du har bestämt dig och beställt en anläggning från oss tar vi över hela ansvaret, från föranmälan till elnätsbolaget via arbetsmiljöansvaret vid byggnation till driftkontroll och efteranmälan till elnätsbolaget. Själva monteringen av solpanelerna, växelriktare och elskåp med mera görs av betrodda kvalitetssäkrade montörer och elektriker.

Från det att du har beställt anläggningen till dess vi kan börja montera tar det normalt åtta till tolv veckor. Själva monteringen tar från några dagar upp till en månad beroende på hur stor anläggningen är. Därtill kommer elinstallationen som brukar vara färdig inom en till två veckor efter att monteringen är klar. Efter att vi är klara behöver elnätsbolaget byta elmätaren och det kan dröja några veckor. Så räkna med att det från beställning till fullt fungerande solcellsanläggning tar cirka tre till fyra månader.

Solcellerna som installeras på taket är i stort sett underhållsfria. Regnet sköter till stor del underhållsarbetet, dock är det bra om du regelbundet ser över din anläggning och kollar bland annat elkablagen. Vill du vara helt säker på att anläggningen alltid fungerar som den ska så är det bra att teckna ett serviceavtal med oss.

Du ska förvänta dig att solcellerna håller minst 25 år. Det finns fungerande solceller som installerades på femtiotalet så vi vet ännu inte riktigt hur länge solceller i genomsnitt kan förväntas hålla.

Vi lämnar produktgarantier på solcellspanelerna (25 års effektgaranti och 10 års produktgaranti), optimerare (25 års produktgaranti) och växelriktare (12 års produktgaranti). Vi lämnar också garanti på själva montage och installationsarbetet.

Ja, vi erbjuder serviceavtal till alla köpare av solcellsanläggningar. Vi tar då över ansvaret för att dagligen bevaka att din anläggning fungerar och är optimerad som den ska. Uppstår det ett fel, så får vi ett felmeddelande och kan då skicka ut en servicetekniker.

Vi tror att de viktigaste är att den leverantör du väljer:
· Förstår din verksamhet och har erfarenhet av att bygga solcellsanläggningar för den typen av behov du har.
· Endast arbetar med kvalitetsprodukter och har kunniga och erfarna montörer och elinstallatörer.
· Tar ett helhetsansvar för installationen och följer de lagar och regler som gäller fullt ut.
· Använder den senaste och bästa tekniken på marknaden så att du får ut mest av din investering.
· Ger personlig service så att du kan känna dig trygg inför, under och efter installationen.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.