Serviceavtal för fastighetsbolag och fastighetsägare

En tryggare energiproduktion

Efter avslutad installation av solceller på din fastighet kan du som fastighetsägare ta del av vårt serviceavtal, där vi bland annat åtar oss att övervaka driften av er anläggning och minska risken för störningar.

Vår automatiska övervakning innebär att vi snabbt upptäcker eventuella fel på anläggningen, och våra servicetekniker kan snabbt vara på plats för att åtgärda problemet. Dessutom står vi för alla kostnader vid garantiärenden och sköter all kontakt med underleverantören. Utöver den dagliga digitala övervakningen av systemet gör vi även regelbundna besiktningar på plats för att försäkra oss om att allt fungerar och ser ut som det ska.

Ett serviceavtal gör att du som fastighetsägare kan känna dig trygg med att din solcellsanläggning gör det den ska på bästa tänkbara sätt. En enkel väg till energifrihet!

Vad ingår i serviceavtalet?

1

Driftövervakning

Dygnet runt-bevakning av din anläggning. Uppstår ett fel eller driftstopp larmar vi direkt.

2

Garantiärenden

Vid fel på anläggningen informerar vi er och hanterar problemet genom att boka in drifttekniker. Driftstopp hanteras omedelbart och vid fel på enstaka paneler åtgärdas detta inom 4-6 veckor.

3

Rådgivning och jourservice

VI finns tillgängliga på telefon och mejl om du har frågor eller vill ha rådgivning kring din solcellsanläggning. Vid behov kommer vi ut till dig och inspekterar anläggningen.

4

Försäkringsärenden

Skulle anläggningen skadas till följd av en olycka, som exempelvis ett åsknedslag, så ser vi självklart till att bidra med underlag för försäkringsärendet genom en fullständig analys av vad som behöver åtgärdas och ersättas.

5

Besiktning av anläggningen

Ett år efter driftstart genomför vi en första besiktning av din solcellsanläggning. Efter den första besiktningen kommer vi sedan ut vartannat år och inspekterar och testar anläggningen. Efter varje besiktning får ni ett protokoll med förslag på åtgärder för fortsatt optimal drift.

Vad ingår i serviceavtalet?

1

Driftövervakning

Vi övervakar dagligen er anläggning och larmar vid eventuella fel eller driftstopp.

2

Garantiärenden

Om det uppstår ett fel på utrustning eller installation hanterar vi detta, informerar er och bokar in servicetekniker. Om hela anläggningen är nere eller en växelriktare inte fungerar hanterar vi detta snarast och är det paneler eller optimerare som har gått sönder åtgärdas det inom 4-6 veckor. Serviceprogrammet innebär att vi står för all arbetskostnad vid garantiärenden och kontakter med leverantörer.

3

Rådgivning och jourservice

Fri rådgivning och annat stöd från vår serviceavdelning finns att tillgå via telefon eller mejl. Vid behov kommer vi ut på platsbesök

4

Försäkringsärenden

Om anläggningen går sönder på grund av yttre faktorer, som åsknedslag, bistår vi med analys och eventuella underlag inför era kontakter med försäkringsbolaget.

5

Besiktning av anläggningen

För nya anläggningar utförs den första besiktningen ett år efter idrifttagning. Därefter kommer vi ut vartannat år och gör en okulär besiktning och ett konditionstest av anläggningen. Ni får ett besiktningsprotokoll med förslag på eventuella åtgärder för en fortsatt välfungerande anläggning.

Serviceavtal för solcellsanläggningar

    När du tecknat ett serviceavtal med oss kan du vara säker på att din anläggning är i bra kondition och att den producerar optimalt med energi.

    lär dig mer om solceller

    Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.