Serviceavtal för lantbruk

Trygg och säker drift med våra serviceavtal

Våra fördelaktiga serviceavtal för lantbrukare gör att ni som kund kan minska risken för driftstörningar och säkerställa en effektiv energiproduktion.

Om något oväntat som stör driften inträffar kan våra servicetekniker snabbt vara på plats och hjälpa er. Vi tar hand om all service och underhåll och ser till att anläggningen fungerar som den ska. I serviceavtalet för lantbrukare ingår att vi står för alla kostnader vid garantiärenden, daglig övervakning av din anläggning och regelbundna besiktningar. Vi hjälper dig att bättre och mer lönsamt producera egen förnybar energi.

Med ett serviceavtal från El av Sol får ni ett fritt, tryggt och enkelt ägande av solceller för egen elproduktion. Er väg till oberoende börjar med oss.

Vad ingår i serviceavtalet?

1

Driftövervakning

Vi övervakar dagligen er anläggning och larmar vid eventuella fel eller driftstopp.

2

Garantiärenden

Om det uppstår ett fel på utrustning eller installation hanterar vi detta, informerar er och bokar in servicetekniker. Om hela anläggningen är nere eller en växelriktare inte fungerar hanterar vi detta snarast och är det paneler eller optimerare som har gått sönder åtgärdas det inom 4-6 veckor. Serviceprogrammet innebär att vi står för all arbetskostnad vid garantiärenden och kontakter med leverantörer.

3

Rådgivning och jourservice

Fri rådgivning och annat stöd från vår serviceavdelning finns att tillgå via telefon eller mejl. Vid behov kommer vi ut på platsbesök

4

Försäkringsärenden

Om anläggningen går sönder på grund av yttre faktorer, som åsknedslag, bistår vi med analys och eventuella underlag inför era kontakter med försäkringsbolaget. 

5

Besiktning av anläggningen

För nya anläggningar utförs den första besiktningen ett år efter idrifttagning. Därefter kommer vi ut vartannat år och gör en okulär besiktning och ett konditionstest av anläggningen. Ni får ett besiktningsprotokoll med förslag på eventuella åtgärder för en fortsatt välfungerande anläggning.

Vad ingår i serviceavtalet?

1

Driftövervakning

Vi övervakar dagligen er anläggning och larmar vid eventuella fel eller driftstopp.

2

Garantiärenden

Om det uppstår ett fel på utrustning eller installation hanterar vi detta, informerar er och bokar in servicetekniker. Om hela anläggningen är nere eller en växelriktare inte fungerar hanterar vi detta snarast och är det paneler eller optimerare som har gått sönder åtgärdas det inom 4-6 veckor. Serviceprogrammet innebär att vi står för all arbetskostnad vid garantiärenden och kontakter med leverantörer.

3

Rådgivning och jourservice

Fri rådgivning och annat stöd från vår serviceavdelning finns att tillgå via telefon eller mejl. Vid behov kommer vi ut på platsbesök

4

Försäkringsärenden

Om anläggningen går sönder på grund av yttre faktorer, som åsknedslag, bistår vi med analys och eventuella underlag inför era kontakter med försäkringsbolaget.

5

Besiktning av anläggningen

För nya anläggningar utförs den första besiktningen ett år efter idrifttagning. Därefter kommer vi ut vartannat år och gör en okulär besiktning och ett konditionstest av anläggningen. Ni får ett besiktningsprotokoll med förslag på eventuella åtgärder för en fortsatt välfungerande anläggning.

Serviceavtal för solcellsanläggningar

    När du tecknat ett serviceavtal med oss kan du vara säker på att din anläggning är i bra kondition och att den producerar optimalt med energi.

    lär dig mer om solceller

    Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.